Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Chronický stěžovatel

29. 10. 2015

V posledních dnech se v Luži angažuje občan, který jezdí po Luži a  Skutči fotí a nahrává špatně zaparkovaná vozidla a neustále  MP oznamuje tyto přestupky. Nevím co je jeho skutečným motivem, ale toto jednání začalo po jeho nedávném řešení pro dopravní přestupek. Mimochodem jeho přestupek byl vyřešen domluvou.  Mnohdy oznamuje celé ulice, (cca 15-30 i více vozidel/denně). Strážníci jsou povinní v pracovní době přijmout a prověřit všechna oznámení. Strážníci rovněž nemohou rozlišovat, které přestupky budou řešit a které nikoli. Nemohou v takovém případě používat vlastní úsudek, či jinak "přimhuřovat oči". Musí se striktně držet litery zákona. V opačném případě by se sami mohli dopustit nedbalostního trestného činu. Viz. např. situace u MP Beroun.  Z uložených pokut nemáme žádné osobní potěšení ani jiný profit, represe je nedílnou součástí naši práce, ale raději pomáháme nežli trestáme. Upozorňuji, že zákaz parkování nevyplývá pouze z dopravních značek, ale i z obecné úpravy, zejména potom z §25 a §27 zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Obecně ( s trochou nadsázky) lze tedy říci, že ve většině případů je přestupkem parkování kdekoli jinde, nežli na parkovišti. Pro stání musí zůstat jeden jízdní pruh o šířce nejméně 3m pro každý směr jízdy. Tzn. 6m celkem. V městech naší působnosti není, až na výjimky, nikde komunikace tak široká, aby po zaparkování vozidla zůstala komunikace široká 6m.

Na druhou stranu městská policie podle zákona pouze přispívá k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu tím, kdo na BESIP dohlíží je Policie ČR a je to tedy prioritně její úkol. Tím ovšem nechci říci, že by Policie ČR svoji práci nedělala dobře, vše je o penězích a o kompromisech. Přestupky v dopravě jsou výkonem státní správy. Městská policie prioritně dohlíží na dodržování veřejného pořádku a občanského soužití. Strážníci v prac. době přijmou oznámení vždy, ale já nebo velitel hlídky určíme prioritu, kterému  případu dá hlídka přednost. Vždy mají přednost oznámení, kde hrozí nebezpečí z prodlení, hrozí újma na zdraví, životě nebo majetku, je narušován veřejný pořádek nebo občanské soužití. "Špatné parkování" je tedy na samém konci společenské nebezpečnosti a tudíž i priority zásahů MP Skuteč. Může se tedy stát a stává se, že na takové oznámení hlídka přijede až za dvě hodiny. Máme rajón o 100km2 a neustále někdo v Luži, Proseči nebo Skutči špatně zaparkuje. Nepřipustím, aby takto někdo "honil" strážníky a následně i správní orgán (Odbor dopravy Mě Ú Chrudim). Nebude-li vozidlo tvořit překážku silničního provozu, potom budou strážníci prioritně řešit mé pokyny, např. pěší hlídkovou činnost v každém městě a pod., na oznámení o špatném parkování pojedou v okamžiku, kdy jim to čas dovolí. Jsem zodpovědný i za hospodaření MP a náklady na PHM nejsou rovněž neomezené. 

Lísteček za stěračem není žádnou tragédií, je to jen splnění naší povinnosti, vždy se vyplatí přestupek projednat u nás (pokud možno bez emocí), strážník je oprávněn většinu přestupků vyřešit domluvou. Nejde to však dělat donekonečna!

Sloužím již 19 let a vím, že se MP co by represivní orgán nemůže zavděčit všem. Snažím se i služebně mladším kolegům předat své zkušenosti učím je, aby se nenechali zbytečně stresovat a následkem toho dělali chyby.  Jedni budou křičet, že bezdůvodně buzerujeme a měli bychom dělat něco jiného (z jejich pohledu prioritního), aniž by ve skutečnosti věděli, co vše MP dělá. Druzí budou zase nespokojeni s tím, že konáme málo nebo podle nich vůbec. O naší činnosti pravidelně informuji na těchto stránkách, ve sdělovacích prostředcích a pravidelně informuji starosty dotčených obcí. Ročně dávám výkaz činnosti i Ministerstvu vnitra. Nemyslím si, že by se strážníci MP Skuteč v pracovní době nudili a pracovali neefektivně. Za svými lidmi stojím a totéž očekávám i od starostů, příp. radních!

                                                                  PhDr. Jiří Stuna, velitel MP Skuteč